Rådgivende firma innen strømkvalitet / spenningskvalitet

For kunder med strømkvalitetsproblemer


Dette skaper problemer i el-nettet:

Computere, frekvensomformere, lysdempere, heiser, ladere og likerettere, lysstoffrør, spesielle typer transformatorer, roterende omformere og UPS-er og sveiseutsyr er eksempler på komponenter som kan generere støy på strømnettet.
Vi foretar målinger i hovedfordeling, underfordelinger og strømuttak. Og vi kan ta langtidsmålinger av alle elektriske parametre ned på microsekunders oppløsning, og bestemme retning på støyen (hvor den kommer fra). Vi bruker også termokamera for raskere å finne svake punkter i instalasjonen. Vi bruker også jordfeil-søkeutstyr, slik at vi ikke behøver å ta strømmen på hele anlegget for å finne slike feil.

Målingen resulterer i en nøytral rapport som også gir råd om hvordan få bukt med problemene (korrigerende tiltak) og kan etterkontrollere at problemene er løst. Vi kan også bistå ved innkjøp av korrigerende utstyr til riktig pris. Vi rapporterer kun til oppdragsgiver og er upartisk i vår rapportering.

Ta kontakt for nærmere informasjon. DET er gratis.Dette er fakta:

Harmonisk støy er fremdeles en kompleks utfordring.
Harmonisk kontroll krever kunskap, erfaring, spesielle instrumenter og metodisk arbeide.
Det er ingen mirakelløsning, eller universell sannhet som løser alle harmoniske problemer.
Stegvis bearbeiding må til for å kartlegge den mest optimale løsningen for installasjonen.Tilbake til hovedsiden
E-mail: marwin@tesla-elektro.no
Mobiltlf: 900 44 555

Webmaster & Grafikk:Kristin Skjegstad Olsen