Rådgivende firma innen strømkvalitet / spenningskvalitet

Kursvirksomhet


Vi holder jevnlig kurs og seminarer gjennom året på mange steder i landet.
Under linken "Aktuelt nå" finnes nærmere info om kommende kurs nær deg.
Under linken "Kontakt oss" kan du melde din interesse, ev. spørsmål og påmelding til kursene.


Våre kurs skal:

1. Være et bidrag til kompetanseheving hos entrepenører/ingeniører og montører innen sterkstrømsfag, på spenningskvalitet/strømkvalitet.
2. Øke forståelsen for mulige årsaker til "uforklarlige" feil ved elektrisk utstyr.
3. Gi innføring i oppbygging, bruk og programmering av regulatorer, frekvensomformere og mykstartere. (evt. "hands-On", med øvelse.)
4. Startnivå, mengde og kompendium på kurs, tilpasses deltakergruppe / oppdragsgiver.


Våre kurs inneholder bl.a. informasjon om de følgende punkter:

 • Spenningskvalitet/strømkvalitet, starter med Ohm´s lov, for å lette forståelsen.

 • Repetisjon av basiskunnskap: Ohm´s lov for like- og vekselstrøm: U - I - P - R

 • Cos og powerfaktor ( Pf og DPF), crestfaktor., forskjellige typer WATT (kVA, kW, kVAr), VOLT og Ampére: (RMS/Peak/ Average), spenningsvariasjoner og -dip, samt korte avbrudd.

 • Motorer og drifter:
  AC-motorens oppbygging, overvåking, vrimoment og tilleggsutstyr. DC-drifter og hvorfor DC-drifter i dag. Oversikt over mekaniske transmisjoner - clutch - brems - koblinger - gear.

 • Moderne drifter:
  Frekvens omformere, generell oppbygging, bruk, tilbehør, programmering og EMC-problemer. Programmering og kommunikasjon mot FO.
  AC-servoer, bruk, tilbehør og posisjonsstyring, Litt programeringsfilosofi, PID-regulatoren, en forenklet modell.
  Mykstarter, bruk og programmering.
  Skjerming av styre- og effektkabler. RF-kontinuitet av jording og skjerming. Metallskap.

 • Harmonisk støy i el-nett:
  Lineære og ulineære komponenter, De odde harmoniske og deres forskjellige egenskaper, kombinasjonen av dem. Spenning usymmetri, overharmoniske, odde og interharmoniske spenninger. Feilsymptomer pga cos phi og harmonisk støy. Nedgraderings-faktor for forsyningstransformator og størrelse på kondensator-batterier og filter. Harmonisk støy, årsak, virkning og hvordan dempe virkningene av disse, Filterbatteriets oppbygging og virkning, Økonomiske aspekter ved kompensering, el-verk som fakturer reaktiv kraft.

 • Spenningskvalitet / Strømkvalitet i fokus:
  THD (total harmonic distortion), faseforskyvning og spenningskvaliteten i Norge. EFI-rapporten 1997, Spenningskvalitet/strømkvalitet satt i system (ISO 9000). Det siste om FoL (Forskrift om Leveringskvalitet). Dagens og morgendagens situasjon. Magnetisk støy og stråling.


  E-mail: marwin@tesla-elektro.no
  Mobiltlf: 900 44 555

  Webmaster & Grafikk:Kristin Skjegstad Olsen