Rådgivende firma innen strømkvalitet / spenningskvalitet

Kompensering

(Det betyr å tilkoble anlegget et korrekt beregnet kondensatorbatteri)

Hvorfor vi kompenserer et elektrisk anlegg:

 • Økende strømpriser
 • Økende hyppighet med problemer i data og automasjon
 • Økende driftskostnader fordi levetid på utstyr går ned!
 • El-verk som begynner å ta seg betalt for reaktiv last
 • Færre driftsvansker ved svak tilførsel, f.eks. ved aggregatdrift


  Kompensering resulterer i:

 • Besparelser på energiprisen på 10 til 40%
 • Mindre problemer med data og automasjons-utstyr
 • Mere effekt-uttak på eksisterende nett.
 • Mere stabil spenning.
 • Lavere totale driftskostnader
 • Mere stabil produksjon ( i prod.-bedrifter)


  Et annet fenomen er "harmoniske strømmer":

  Disse er forårsaket av ulineære belastninger. Frekvensen på disse svingningene er odde harmoniske av 50 Hz, enkelte ganger langt over 19. ordens svingninger ( 950 Hz). De forskjellige harmoniske har individuelt sine egne spesielle egenskaper, som summerer seg og lager tildels store problemer på forskjellig utstyr. Datamaskiner, PC og frekvensomformere er ofte årsaken til slike fenomen.


  E-mail: marwin@tesla-elektro.no
  Mobiltlf: 900 44 555

  Webmaster & Grafikk:Kristin Skjegstad Olsen