Rådgivende firma innen strømkvalitet / spenningskvalitet

Feilsymptomer i El-nett


Feilsymptomer

 • Overharmoniske eller sub-harmoniske
 • Produksjonsstopp
 • Usymmetri mellom fasene
 • Kortvarige spenningsvariasjoner
 • Datalinjer, PLS og datamaskiner
 • Kort levetid på motorer, apparater og komponenter
 • Varme kabler (selv om tilsynelatende strøm er lav)!


  Årsak og løsning

  Ta kontakt med oss, vi foretar aktive målinger i nettet og finner årsaken til problemene og samarbeider med oppdragsgiver om løsningen. Tesla har instrumentering og bred erfaring i slik problematikk og kan påta seg å utføre målinger for å finne årsakene, og beregne filter og kondensatorbatterier. Vi foretar målinger i hoved- og underfordelinger, evt. også direkte på maskiner eller utstyr, og utarbeider en rapport som vil synliggjøre problemene på en lettfattelig måte. Rapporten kan brukes som beregningsgrunn-lag for filter / kondensatorbatterier og anskueliggjøre den økonomiske gevinsten ved slik kompensering.


  E-mail: marwin@tesla-elektro.no
  Mobiltlf: 900 44 555

  Webmaster & Grafikk:Kristin Skjegstad Olsen